CIT - CENTER OF INSURTECH, THAILAND

INSURTECH 2022


CIT - CENTER OF INSURTECH, THAILAND

'

ความยิ่งใหญ่แห่งโลกประกันภัยรวมไว้ที่นี่ที่เดียว กับงาน Thailand InsurTech Fair

ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำมากมาย พร้อมมาอัพเดทนวัตกรรมการประกันรูปแบบใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประกันภัยจากภาครัฐและภาคเอกชนทั่วทุกมุมโลก

งานเดียวที่คุณจะได้เปิดประสบการณ์ สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวสารพันองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อก้าวสู่จักรวาลเทคโนโลยีประกันภัยไปพร้อมกัน


แถลงการสรุปผลการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2022

ประกาศรางวัล
'

สัมมนา

มาร่วมเติมเต็มความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัยจากเหล่าวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์เทคนิค บทเรียน สารพัดประสบการณ์กับเส้นทางประกันภัยยุคดิจิทัล

Pillar 1. นโยบายข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้น
ศึกษากฏระเบียบ และนโยบายสำหรับประกันภัยยุคใหม่ให้ตอบโจทย์โลกดิจิทัลจากหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต
Pillar 2. ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของผู้นำการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และผู้บริโภคด้านประกันภัย
ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
Pillar 3. เปิดโลกสู่เทคโนโลยีประกันภัย เสริมศักยภาพในการแข่งขันให้อุตสาหกรรม
ศึกษาเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
Pillar 4. แนวทางในการสร้าง รักษาลูกค้า ดูแลพันธมิตร สำหรับธุรกิจ ประกันภัยยุคดิจิทัล
เปิดแนวทางที่นายหน้าประกันภัยยุคใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการปรับตัว และรักษาลูกค้าไปพร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัย